Điều kiện & Điều khoản bảo mật thông tin
Ban Quản trị (BQT) Công ty TNHH Tập đoàn Phố Núi thực hiện việc vận hành website và sử dụng dữ liệu của người dùng với cam kết tôn trọng tính chất bảo mật và an toàn quyền riêng tư cho mỗi người dùng truy cập vào website của chúng tôi theo những điều sau:
  1. Phạm vi của điều khoản sử dụng
− Việc sử dụng website này nghĩa là người dùng đồng ý với các điều khoản sử dụng được công bố trên Website. Trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều nào trong điều khoản sử dụng website này, người dùng có quyền từ chối sử dụng website.
− Nếu người dùng vi phạm các điều khoản sử dụng dưới đây, BQT có quyền ngăn chặn đối tượng đó tiếp tục sử dụng website này.
− BQT có quyền chỉnh sửa điều khoản sử dụng tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên truy cập để bảo đảm cập nhật được những thay đổi.
  1. Quyền và trách nhiệm của người dùng
− Người dùng có quyền thay đổi dữ liệu tài khoản thông qua phần “Quản lý tài khoản” trên website.
− Người dùng sẽ nhận các thông tin từ BQT như thông báo về xác nhận tài khoản, thay đổi mật mã…
− Bất kỳ nội dung nào được người dùng tải về máy (VD: bài viết, hình ảnh…) từ website vẫn sẽ thuộc bản quyền của BQT. Người dùng chỉ được phép sử dụng nhưng không được phép bán và phân phối lại.
  1. Quyền và trách nhiệm của BQT
− BQT là chủ sở hữu của website này. Việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức website thuộc thẩm quyền của BQT.
− BQT không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp do việc truy cập website, sử dụng các thông tin được đăng tải trên website phục vụ cho mục đích cá nhân hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc kết nối mạng bị chậm.
  1. Luật áp dụng Mọi hoạt động phát sinh từ website phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.
  2. An toàn và lưu trữ dữ liệu
5.1. An toàn dữ liệu
Để giữ an toàn dữ liệu của người dùng, BQT đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:
− Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành – BQT lưu giữ dữ liệu của người dùng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của BQT có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. BQT cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận của ngành về việc này.
− Xác thực trước đối với việc truy cập tài khoản – BQT yêu cầu người dùng đã đăng ký xác nhận danh tính của họ (ví dụ như địa chỉ email và mật mã đăng nhập) trước khi có thể truy cập hoặc tiến hành những thay đổi với tài khoản của họ. Việc này nhằm ngăn ngừa việc truy cập trái phép.
5.2. Lưu giữ
− BQT sẽ lưu lại dữ liệu của người dùng chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.
− Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu của người dùng trong một thời gian hợp lý sau khi người dùng tương tác lần cuối với chúng tôi.
  1. Liên lạc với chúng tôi
BQT đóng vai trò là “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu của người dùng xử lý trong khuôn khổ của Điều khoản và điền kiện sử dụng website này. Nếu người dùng có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về các điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi thông qua:
  • Điện thoại: 0912.439.838
  • Hộp thư điện tử: [email protected]
  • Địa chỉ: Công ty TNHH Tập đoàn Phố Núi – Thôn Kim Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Hà Nội