Chính sách giảm và miễn phí giao hàng
Khách hàng mới
(lần đầu tiên mua hàng)
MIỄN PHÍ GIAO

cho 5 đơn hàng đầu tiên từ 100.000đ
(Với các khách hàng lần đầu mua hàng tại caphephonui.com kể từ ngày 7/5/2021 sẽ áp dụng chính sách mới: Miễn phí giao hàng cho 5 đơn hàng đầu tiên từ 100.000đ tối đa 15.000đ)

Khách hàng có giá trị mua hàng >= 2 triệu
(trong 90 ngày gần nhất)
Hoặc mua hàng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
MIỄN PHÍ GIAO
cho đơn hàng từ 250.000đ
Khách hàng có giá trị mua hàng < 2 triệu
(trong 90 ngày gần nhất)
MIỄN PHÍ GIAO cho đơn hàng từ 500.000đ
GIẢM 50% PHÍ GIAO
cho đơn hàng từ 250.000đ
Lưu ý:
(Đối với khách hàng lần đầu mua hàng tại caphephonui.com kể từ ngày 7/5/2021, 5 đơn hàng đầu tiên sẽ không áp dụng chính sách hàng cồng kềnh)
Cách tính phí giao hàng:
Trọng lượng (Kg) Phí Giao (8h-16h) Phí Giao (17h-21h)
Dưới 5kg 16.000đ 22.000đ
Từ 5 đến dưới 10kg 22.000đ 27.000đ
Từ 10 đến dưới 15kg 27.000đ 33.000đ
Từ 15 đến dưới 20kg 33.000đ 38.000đ
Từ 20 đến dưới 30kg 38.000đ 44.000đ
Trên 30kg 44.000đ (Hoặc 3% giá trị đơn hàng) 49.000đ (Hoặc 3% giá trị đơn hàng)

d) Bên vận chuyển được hiểu là các đơn vị vận chuyển trung gian hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Phố Núi vận chuyển hành hóa tới khách hàng như: Viettel post, DHL, GHN, GHYK, J&T, Vietnam post, chành xe…
Nghĩa vụ của bên vận chuyển:
– Bảo đảm vận chuyển đầy đủ hàng hoá, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.
– Giao hàng hoá cho người có quyền nhận.
– Các chi phí liên quan đến việc chuyên chở hàng hoá thanh toán theo thỏa thuận.
– Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất, hư hỏng hàng hoá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Quyền của bên vận chuyển:
– Kiểm tra sự xác thực của hàng hoá, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.
– Từ chối vận chuyển hàng hoá không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
– Yêu cầu bên thuê vận chuyển thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.
– Từ chối vận chuyển hàng hoá cấm giao dịch, hàng hoá có tính chất nguy hiểm, độc hại.
Nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển:
– Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.
– Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá vận chuyển để bảo đảm an toàn cho hàng hoá vận chuyển.
Quyền của bên thuê vận chuyển:
– Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở hàng hoá đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.
– Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại hàng hoá đã thuê vận chuyển.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
– Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để hàng hoá bị mất hoặc hư hỏng.
– Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do hàng hoá vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.
– Trường hợp bất khả kháng dẫn đến hàng hoá vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Lưu ý: Đối với trường hợp Cà phê Phố Núi có thể giao sớm hơn hoặc muộn hơn bảng chỉ tiêu, Cà phê Phố Núi sẽ chủ động liên hệ khách bằng điện thoại để thông báo trước tối thiểu 30 phút.