Bản quyền Website này (Website: caphephonui.com) thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI (sau đây gọi là Chúng tôi).
Thông tin trên Website chỉ mang tính chất tham khảo, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp do việc sử dụng những thông tin trên Website này.
Cá nhân, tổ chức ngoài chủ sở hữu và người được ủy quyền của chủ sở hữu truy cập vào Website không được hủy bỏ hay thay đổi một phần hay toàn bộ nội dung của Website này. Trong trường hợp vi phạm, người truy cập sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế gây ra.
Cá nhân, tổ chức truy cập vào Website này đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được khi cá nhân, tổ chức tự nguyện điền vào các biểu mẫu hoặc về các thao tác truy cập trên Website này theo như quy định tại bảo mật thông tin
Trong khi truy cập vào website này, nếu người truy cập nhận thấy những dấu hiệu không bình thường thì nên ngừng truy cập ngay lập tức để tránh những thiệt hại có thể xảy ra cho người truy cập. Nếu người truy cập vẫn tiếp tục truy cập thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra cho người truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ kiểm tra trang Web và khắc phục các dấu hiệu không bình thường trong thời gian nhanh nhất ngay sau khi biết hoặc được thông báo.
Quy định trên có thể được Chúng tôi thay đổi, cập nhật mà không báo trước vì vậy bạn nên đọc quy định trước mỗi khi vào thăm Website này!
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào mail: [email protected] hoặc số điện thoại: 0912.439.838